10.02.2022

Arendals Fossekompani: Finansielle resultater for fjerde kvartal 2021

Arendals Fossekompani ASA (Arendals Fossekompani, OSE:AFK) hadde en omsetning på 1.181 millioner kroner (873 millioner) i fjerde kvartal 2021. Driftsresultat på 179 millioner kroner er opp fra 56 millioner kroner i samme kvartal i 2020. Arendals Fossekompani betaler utbytte på 0,9 kroner per aksje for fjerde kvartal, i tillegg til et tingsutbytte i form av 0,2 Tekna-aksjer.

– Fjerde kvartal 2021 går inn i vår 126 år gamle finansielle historie som det beste kvartalet noensinne. Det stammer fra en portefølje bygget på stolte tradisjoner for utvikling av kraft, industri og materialteknologi. Selskapene våre er i vekst og utvikling, og underbygger Arendals Fossekompanis fokus på kvartalsvis utbytte, vekst i netto aktiva og ESG-score, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

– Vi er anerkjent for å utvikle avansert teknologi og karbonfri energi. Dette ble nylig bekreftet da den svenske energikjempen Vattenfall inngikk et partnerskap med Seagust, som er vårt felles havvind-initiativ sammen med Ferd, sier Svanevik.

Arendals Fossekompani hadde en omsetning på 1.181 millioner kroner (873 millioner) i fjerde kvartal 2021 og et driftsresultat på 179 millioner kroner (56 millioner). AFK vil betale et utbytte på 0,9 kroner per aksje, i tråd med selskapets kvartalsvise utbyttepolitikk. I tillegg vil AFK betale tingsutbytte i form av 1 Tekna-aksje for hver 5 AFK-aksjer.

 

SEGMENTUTVIKLING

AFK Vannkraft bidro med betydelige inntekter og et solid driftsresultat som følge av høye strømpriser i Norden. Gjennomsnittsprisen på strøm i prisområde NO2, der Fossekompaniets to vannkraftverk ligger, var 10 ganger høyere enn gjennomsnittsprisen i tilsvarende kvartal året før.

Volue sin topplinje vokste med 30 prosent i fjerde kvartal, noe som bidro til at selskapet årsomsetning for første gang passerte 1 milliard kroner. Volue rapporterte 36 prosent vekst i Software-as-a-Service-inntekter og 17 prosent økning i årlige gjentakende inntekter mellom fjerde kvartal 2020 og samme kvartal i 2021.

Tekna hadde en solid ordreinngang innen materialområdet i fjerde kvartal, noe som økte den årlige ordreinngangen til CAD 19,8 millioner, opp 46 prosent fra året før. Pulverproduksjonskapasiteten økte med 26 prosent i løpet av kvartalet. Tekna sikter mot notering på Oslo Børs i 2022.

EFD Induction har økt inntektene og kraftig forbedret driftsmarginene i løpet av 2021. Driftsresultatet ble på 31 millioner kroner (18 millioner) i fjerde kvartal. Resultatet for hele året økte fra 14 til 83 millioner.

NSSLGlobal leverte nok et sterkt kvartal med en driftsmargin på 23 prosent. I fjerde kvartal vant NSSLGlobal avtaler potensielt verdt £12,2 millioner.

– Selskapene våre er godt posisjonert innenfor attraktive megatrender med høy vekst. De bidrar til at kunder og samfunnet kan nå ambisiøse bærekraftsmål. Kombinert med sterke underliggende resultater, en robust balanse og attraktive utviklingsprosjekter, skaper dette en verdiskapingsplattform med positive utsikter for Arendals Fossekompani, sier Svanevik.

 

FINANSIELL STILLING

Arendals Fossekompanis finansielle stilling er svært solid. Selskapets netto kontantbeholdning per 31. desember var 1,4 milliarder kroner. I tillegg har selskapet uutnyttede kredittfasiliteter på 2 milliarder kroner, noe som sikrer netto tilgjengelig likviditet på 3,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

 

PRESENTASJON AV RESULTATER FOR 4. KVARTAL

Administrerende direktør Ørjan Svanevik og finansdirektør Lars Peder Fensli presenterer kvartalsresultatet på Hotel Continental i Oslo kl. 09:00 torsdag 10. februar 2022.

Link til webcast: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20220210_14

Spørsmål kan stilles under webcasten. Presentasjonen er planlagt avsluttet kl. 09:45.

 

Her kan du laste ned rapporten.