03.03.2020

Etablerer grønt teknologikonsern 

Arendals Fossekompani samler portefølje-selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight i det nye, internasjonale vekstselskaper Volue.

Administrerende direktør Trond Straume i (t.v.) og administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.

Volue skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for Volues kunder i det europeiske kraftmarkedet, og samtidig ivareta rollen som pådriver for økt digitalisering i andre industrier.

– Vi er svært stolte av å offentliggjøre etableringen av Volue, som blir en ledende teknologileverandør for det grønne skiftet i Europa. Volue kan fylle et hull i markedet ved å tilby teknologi og kompetanse som gjør det mulig å erstatte fossile energikilder med fornybare, eller redusere utslippene fra fossile kilder, sier Trond Straume, administrerende direktør i Volue.

Volue samler Trondheim-selskapet Powel og Arendal-selskapene Scanmatic, Markedskraft og Wattsight i ett internasjonalt konsern. I sum har selskapene store, etablerte posisjoner i det europeiske energimarkedet, med et naturlig tyngdepunkt i Norden. Volue hadde i 2019 proforma driftsinntekter på 800 millioner kroner, 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Bakgrunnen for etableringen av Volue er at kraftmarkedet gjennomgår fundamentale endringer. Regulerbare energikilder fases ut til fordel for ikke-regulerbare energikilder. Overgangen skjer parallelt med en elektrifisering av samfunnet for å redusere klimagassutslipp, hvilket øker kompleksiteten i energisystemet.

– Når tilbudssiden er avhengig av været og etterspørselen preges av elektrifisering av transportsektoren, byr det på problemer for et marked som må være i konstant balanse for at 750 millioner europeere skal ha lys i lampen. Løsningen ligger i kombinasjonen av digital teknologi og dyp bransjekunnskap, som er akkurat hva Volue kan tilby, sier Straume.

Volue blir en systemtilbyder som bygger på sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic, og industrielle programvareløsninger fra Powel, som Europas største kraftprodusenter allerede bruker for å optimalisere driften og maksimere verdien av sine ressurser og infrastruktur. Dette kobles med Wattsights ledende analysemiljø for det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer.

De fire selskapene vil sammen styrke Volues evne til å digitalisere andre industrier, som for eksempel kraftdistribusjon, vann og avløp, utbygging av infrastruktur, forsvar, transport, offshore og maritime operasjoner.

– I sum er dette starten på et selskap som Europa ikke har sett maken til. Vi har store forventninger til Volue, som løser utfordringer knyttet til vår tids største megatrend: Det massive skiftet fra fossil til fornybar energi. På sikt vil vi vurdere å børsnotere Volue, sier administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.