03.11.2020

Arendals Fossekompani blir del av FNs Global Compact

– Vi er glad for å bli med i det viktigste globale nettverket for en mer bærekraftig fremtid, sier Ingunn Ettestøl, ESG-direktør i Arendals Fossekompani.

FNs Global Compact ble lansert i 2000 og er en ikke-bindende FN-pakt som oppmuntrer bedrifter over hele verden til å arbeide for bærekraft og samfunnsansvar – og til å rapportere om dette arbeidet.

– Vi ser fram til å bidra inn i dette nettverket og til å trekke veksler på kompetansen og erfaringene fra det, sier Ettestøl.

FNs Global Compact lister ti prinsipper for samfunnsansvar. Disse er gruppert innenfor kategoriene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Arendals Fossekompani rapporterer allerede i henhold til disse prinsippene i den årlige samfunnsansvar- og bærekraftsrapporten.

– Vi har også identifisert flere av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for våre selskaper, og der vi tydeligst kan gjøre en forskjell, sier Ettestøl.

I et velkomstbrev fra FNs Global Compact heter det: «Vi ønsker Arendals Fossekompani hjertelig velkommen til et globalt nettverk med over 9500 selskaper og 3000 organisasjoner som er forpliktet til å bygge en bærekraftig fremtid.»