18.03.2022

Arendals Fossekompani og Klimapartnere sammen om grønn verdiskapning

Arendals Fossekompani blir medlem av Klimapartnere, et nasjonalt nettverk som arbeider for å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn næringsutvikling.

Fra venstre; Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Arendals Fossekompani & Anette Stave Severinsen, leder for Klimapartnere Agder.

– Vi mener at grønn økonomi er fremtiden. Gjennom Klimapartnere ser vi frem til å jobbe sammen med og hente erfaring fra øvrige partnere for å løfte bærekraftarbeidet og stimulere til bærekraftig verdiskapning både regionalt og nasjonalt, sier Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Arendals Fossekompani.

– Klimapartnere er nettverket er for de som ønsker å gå foran i det grønne skiftet, og da er det gledelig for oss at en så viktig aktør, som Arendal Fossekompani, blir med i nettverket. Kompetansen Arendal Fossekompani har på ESG er enormt viktig nå og i tiden fremover, og vi gleder oss over å kunne dra nytte av dette, sier Anette Stave Severinsen, leder for Klimapartnere Agder.

 – Arendals Fossekompani har jobbet med ren energi og grønn teknologi i mer enn 100 år, og bærekraftsarbeid er kjernen i det vi jobber med. Vi er derfor glade for å kunne bidra med vår kompetanse inn i nettverket, supplerer Ettestøl.

Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009, og har siden vokst til å bli landsdekkende. Det er i dag 330 partnere i nettverket, blant annet Agder Energi, ABB, Atea og Gard. Alle partnere i nettverket utfordres på å bli fossilfrie og kutte direkte utslipp innen 2030.

– Siden oppstarten har Klimapartnere vært en sentral pådriver for klimaregnskap. Å ha oversikt over eget klimafotavtrykk er en av de sentrale forpliktelsene virksomheter tar på seg når de blir en del av Klimapartnere. I 2021 var det 264 norske virksomheter som leverte klimaregnskap gjennom sin deltakelse i nettverket, avslutter Severinsen.

Om Klimapartnere

Klimapartnere fungerer som en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Klimapartnere skal bidra til at regionene står best mulig rustet til å redusere sine klimagassutslipp og møte morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.
Nasjonalt teller nettverket 330 partnere, der 60 av disse er i Agder.