08.04.2021

AFK-styret foreslår ekstraordinært utbytte

AFK har frigjort mye kapital den seneste tiden og styret foreslår derfor å betale ut 30 kroner per aksje i utbytte i mai 2021.

Til generalforsamlingen 6. mai 2021 har styret besluttet å fremme forslag om å utbetale et ekstraordinært kontantutbytte på NOK 29,20 per aksje.

I tillegg tar styret sikte på å betale et ordinært kvartalsutbytte på NOK 0,80 per aksje for første kvartal 2021, basert på fullmakt gitt på generalforsamlingen i 2020.

Innkallingen til generalforsamlingen ventes sendt ut 14. april 2021.