07.05.2020

AFK-resultatet senket av strømprisen

Porteføljeselskapene leverer på linje med fjoråret, men rekordlave strømpriser senker kvartalsresultatet til Arendals Fossekompani.

I forkant av generalforsamlingen for 2020 har Arendals Fossekompani laget en film, som presenterer de finansielle resultatene for 2019 og første kvartal 2020. SE FILMEN HER

– – – –

Arendals Fossekompani fikk driftsinntekter på 1028 millioner kroner i første kvartal 2020, ned fra 1153 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 24 millioner kroner (65), hvorav en lavere strømpris utgjør det meste av resultatnedgangen.

– Vi har store mengder snø i fjellet, magasinene er fulle og vi kan produsere mye elektrisitet utover våren. Men grunnet koronapandemien er etterspørselen dessverre uvanlig lav og prisene tilsvarende tynget, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Selskapet, som siden 1913 har produsert fornybar energi fra kraftverk i Arendalsvassdraget, forventer en gjennomsnittlig strømpris på 13 euro per megawattime for 2020. Det er en tredjedel av prisen i 2019 og halvparten av forventet strømpris i 2021.

LITEN KORONAEFFEKT
Koronaeffekten er så langt lite synlig i Arendals Fossekompanis porteføljeselskaper. I sum leverer selskapene på linje med fjoråret. At omsetningen i første kvartal er 126 millioner kroner lavere enn i fjor, samsvarer med bortfallet av omsetning i et tapsbringende spansk energianlegg, som nå er stengt ned.

– Vi legger bak oss et spennende og innholdsrikt kvartal. Vi etablerte Volue, et internasjonalt vekstselskap innen grønn teknologi. NSSLGlobal fornyet to store og lange satelittkontrakter. Og det er positivt å se at den forventede økningen av pulversalget fra Tekna materialiseres, sier Svanevik.

TO MILLIARDER TILGJENGELIG
Arendals Fossekompani har dessuten styrket den finansielle kapasiteten. Selskapet er gjeldfritt og har nå to milliarder kroner til disposisjon.

– Etter koronautbruddet har vi forlenget kreditter, gjort kreditter om til kontanter, og hentet likviditet fra spanske tiltakspakker for vårt energiselskap i Madrid. Vi har rigget oss for å kunne vurdere nye investeringsmuligheter, sier Svanevik.

Arendals Fossekompani er kjent for en grønn og langsiktig investeringsstrategi innen energi- og teknologiselskaper.

– Vi vurderer stadig nye investeringsmuligheter, men har tålmodighet til å vente på de virkelig gode. Samtidig ønsker vi å ta ansvar ved å tilføre kapital og kompetanse til selskaper som har forutsetninger for å tjene penger igjen når verden normaliseres, sier Svanevik.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani, telefon 414 51 560.

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper som gjør det grønne skiftet mulig. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer. Selskapet ble etablert i 1896 og har vært notert på Oslo Børs siden 1913. Selskapet har hovedkontor i Arendal.