07.12.2020

AFK investerer i batteriteknologi

Arendals Fossekompani er blant investorene i en emisjon på 125 millioner i det norske batteriteknologiselskapet Beyonder.

– For en industriell investor som fokuserer på grønn teknologi, er Beyonder et spesielt interessant selskap med sin teknologi som muliggjør det grønne skiftet. Ved å bidra til videre utvikling av batteriteknologi, forsterker vi vår posisjon innen materialteknologi og fornybar energi, sier Morten Henriksen, konserndirektør i Arendals Fossekompani og påtroppende styremedlem i Beyonder.

Energilagringsteknologi, som for eksempel batterier, er en av de viktigste løsningene i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Målet om å redusere avhengigheten av fossilt brensel skaper en økende etterspørsel etter lagringsteknologier for fornybar energi, og det globale markedet for stasjonære lagringsbatterier forventes å øke med 122 ganger innen 2040. En stor del av etterspørselen kommer fra kommersiell infrastruktur og tungindustri.

Beyonder har utviklet neste generasjons bærekraftige høyeffektsbatterier, som er sikrere og mer kostnadseffektive sammenlignet med tilsvarende batterier. Teknologien er utviklet ved hjelp av en patentert prosess hvor treflis fra skogsindustrien brukes til å fremstille aktivt karbon, noe som resulterer i verdens første bærekraftige battericelle-teknologi.

Ved å benytte norsk treflis og silisium, samt å produsere med ren vannkraft, vil Beyonder kunne tilby betydelig mer miljøvennlige og bærekraftige batterier sammenlignet med konvensjonelle metoder. Batteriene er tryggere, trenger mindre kjøling, kan fullades på to minutter og lades opptil 100 000 ganger. Denne optimaliserte løsningen reduserer behovet for overdimensjonering og hyppig utskifting av batterier.

Selskapet åpner et batterisenter med forskning og utvikling, laboratorier og produksjonstesting. Den automatiske pilotlinjen vil bli etablert i 2021, og selskapet åpner første separate fullskala kommersielle produksjonsanlegg på et egnet sted i Rogaland, i 2024.

INVESTERING I REN ENERGI
Beyonder har fullført en investeringsrunde på 125 millioner kroner med solide investorer som ser mulighetene innen den banebrytende batteriteknologien. 25% av den tilførte kapitalen kommer fra eksisterende investorer, og de resterende 75% av kapitalen er fra nye investorer som Arendals Fossekompani, DSD Investering, Equinor Ventures og Must Invest. Investeringsrunden vil gjøre det mulig for Beyonder å fortsette utviklingen av en helautomatisk pilotlinje, samt planlegge en fullskala fabrikk.

– Vi er glade og ydmyke over den tilliten investorene viser vår teknologi og vårt team. Dette er profesjonelle og strategisk viktige ressurser både finansielt og industrielt som kan støtte oss og delta i vår videre vekst og utvikling.. Det er en bekreftelse av vår strategi og legger grunnlaget for ytterligere utvidelse, innovasjon og global vekst, sier Svein Kvernstuen, grunnlegger og administrerende direktør i Beyonder.

– Equinor er forpliktet til å være ledende i det grønne skiftet og energilagringsløsninger forventes å spille en viktig rolle. Equinor Ventures investerer i oppstartsselskaper med høyt potensiale og disruptive muligheter med formål om å støtte Equinors ambisjoner som bredt energiselskap. Vi ser virkelig frem til å inkludere Beyonder i vår portefølje fordi vi mener selskapet har potensiale til å øke vårt fotavtrykk og kunnskap på tvers av energilagringssegmentet, sier Gareth Burns, Vise President Equinor Ventures.

ETTERSPØRSELEN VOKSER KRAFTIG
NHO lanserte nylig sin rapport «Grønne elektriske verdikjeder». Rapporten peker på at etterspørselen etter batterier forventes å vokse fra rundt 200 GWh i dag til rundt 5000 GWh i 2050. Norge er godt posisjonert til å konkurrere med de andre europeiske landene, men dette vil kreve rask etablering av store produksjonsenheter for battericelleproduksjon.

Som følge av denne investeringsrunden tar Beyonder en ledende posisjon i norsk batteriindustri.

– DSD investerer i mennesker og jobber med selskaper som finner og utvikler fremtidens løsninger. DSD har, da vi som eiere av Norled introduserte den elektriske ferge MF Ampere, sett hvordan avansert batteriteknologi kan initiere en grønn transformasjon av en hel industri. Vi ser frem til å være en del av Beyonders reise mot å realisere verdens første virkelig bærekraftige battericelle-teknologi, og mener denne teknologien har potensial til å bli en ny nullutslippsløsning som hele verden kan dra nytte av, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD.

OM BEYONDER 
Beyonder ble etablert i 2016 av konsernsjef Svein Kvernstuen og utvikler og produserer battericeller for en ny type energilagrings-løsning med høyere effekt, rask lading, lang levetid for industriell bruk. Ved hjelp av superaktivt karbon laget av sagflis fra norsk skogindustri produserer Beyonder battericelleteknologi for morgendagens grønne infrastruktur. For mer informasjon, besøk www.beyonder.no

Kilder: NHO, McKinsey, BloombergNEF, Sintef