19.11.2020

AFK-aksjen splittes i 25

En ekstraordinær generalforsamling har besluttet å gjennomføre en splitt av Arendals Fossekompanis aksjer. 1 gammel aksje gir 25 nye aksjer.

Aksjer som eies av aksjeeierne per 19. november 2020, slik de er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per i 23. november 2020 (registreringsdato), vil bli splittet.

Fra og med 20. november 2020 (ex-dato), vil aksjene handles som om de er splittet. Splitten vil være synlig på aksjeeiernes VPS-konto fra og med tirsdag 24. november 2020.