Ingunn Ettestøl

VP Business Development

VP Business Development

ingunn.ettestol@arendalsfoss.no

+47 924 47 306

Erfaring

Seksjonsleder Fysisk energidisponering, Agder Energi​

Divisjonsdirektør Vindkraft, Agder Energi​​

Fungerende leder Forretningsutvikling, Agder Energi

Direktør Strategi og analyse, Enova SF ​​

Avdelingsdirektør, Enova SF​​​

Trainee, IEA​​​​​

Stipendiat og forskningsassistent, NTNU

Utdanning

Doktorgrad, ingeniør, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Sivilingeniør, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Styreverv

Styremedlem, Wattsight AS

Styremedlem, Powel AS

Styremedlem, Markedskraft AS