Anne Cathrine
Knudsen-Baas

ACCOUNTANT

ACCOUNTANT

ackb@arendalsfoss.no

+47 980 19 950

ERFARING

Autorisert regnskapsfører, Normann & Øygarden AS

UTDANNELSE

Bachelor i revisjon, Høgskolen i Agder